DOĞRU KOLEJ’DE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

Doğru Kolej olarak beden eğitimi dersi ve sportif etkinliklerimizde amaç ve hedeflerimiz;

Öğrencilerimizin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmak kurumumuz için çok önemlidir.

Yaşadığımız yüzyılda her gün biraz daha önem kazanan ‘’ Yaşam boyu spor’’ kavramını ve ‘’ Fair-Play’’ (Adil oyun anlayışı) ruhunu öğrencilerimize spor branşlarında benimsetmek asıl amacımızdır.

Doğru Kolejde öğrencilerimiz beden eğitimi ve spor öğretmenimiz liderliğinde uygulanan yetenek testleri ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak uygun spor dallarına yönlendirilmeleri sağlanır.

Beden Eğitimi dersi kapsamında spor alışkanlıklarını öğrencilerimize kazandırmanın yanı sıra okulumuzda oluşturmayı hedeflediğimiz takımlar ile okulumuzu ilçe, il ve Türkiye genelindeki yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz.

Bu amaçlar ve okulumuzun sahip olduğu imkânlar doğrultusunda başta öğrencilerimize sporu sevdirecek eğitsel oyunlar olmak üzere öğrencilerimize düzen alıştırmaları, atletizm, badminton, dans, hentbol, futbol, jimnastik, voleybol, satranç ve dart branşında temel beceriler kazandırılmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
Murat EDİŞ

Veli Bilgilendirme