BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersindeki öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin bilişim teknolojilerini etkili ve verimli şekilde kullanmalarını sağlamak, bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış kazandırmak ve teknik altyapı oluşturmaktır.

Ders bilgisayar laboratuvarlarında her öğrenciye bir bilgisayar gelecek şekilde işlenmektedir. Çocuklar derste bilgisayar programlarını kullanarak belge oluşturur, sunu hazırlar, montaj yapar ve e-posta, forum, sosyal medya gibi iletişim ortamlarını doğru biçimde kullanır düzeye gelirler. Bilgisayar sisteminde kullanılan teknolojilerin, temel bileşenlerini ve işlevlerini öğrenerek, teknik sorunlara çözüm üretmeye çalışırlar. Aynı zamanda dijital vatandaşlık uygulamaları öğrenir, bu uygulamaları amacına uygun kullanarak dijital kimlik kazanırlar.

Dersin bir diğer temel hedefi ise öğrencilerin dijital teknolojileri kullanarak yeni bilgiler üretmelerini sağlamaktır. Çocuklar güvenli internet ortamında doğru bilgiye ulaşır ve mevcut bilgilerini kullanarak üst düzey düşünme becerileri kazanırlar. Programlama eğitimiyle birlikte problem çözme aşamalarını öğrenip, algoritmik düşünce yapılarını geliştirirler. Bunun yanında akıl yürütme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanıp yeni bilgiler üretirler.  Böylece birbirinden farklı problemlere çözüm üretir ve özgün bir proje geliştirme imkanı bulurlar.

 

Hatice Kübra DEĞERLİ
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni

Veli Bilgilendirme