Etüt Dersleri

Öğrenme sürecinde, uygulama neredeyse her şeydir. Birey, dinleyerek değil yaparak öğrenir.

Ortaokulda da öğrenciye, nasıl ders çalışması gerektiği öğretilmeli ve soru bankasından soru çözme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bunun için Doğru Kolej’de etüt derslerinde öğrenciler ders öğretmenleri gözetiminde ders çalışır, soru çözerler.

Veli Bilgilendirme