DOĞRU KOLEJ GÖRSEL SANATLAR

Sanat bireysel açıdan duyguların düşüncelerin, hayallerin ve  insanın kendini ifade etmesinin bir aracı;toplumları kaynaştırmada  bütünleyici yönü ile önemli bir toplumsal kültür özelliğidir. Görsel sanatlar öğrencileri yaratıcılığını ortaya çıkarmak için çalışan ve bunu yaparken de öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor etkinliklerle kendilerini ifade etmesini sağlayan bir araçtır.

Bütün bunlar öğrencilerin kişisel bütünlüğüne katkı sağlayıp kendilerini gerçekleştirmelerini sağlar. Öğrencilerdeki yaratıcılık cevherini geliştirmek, disiplinlerarası sanat anlayışı kazandırmak, yetenek ve becerilerini sanat ile ifade etmesini sağlamak amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda görsel sanatlar ile evrensel ve ulusal değerleri kazanmak, öğrencilerin ilgisini çeşitli kaynaklarla besleyebilmek ve bu yolla geçmiş ve geleceğinin farkında bireyler kazanmak nihai hedefimizdir.

Bu doğrultuda ekip çalışması yapmak, özgüven kazandırmak ve çeşitli derecelerde eserler yaptırmak kazandırılacak önemli yeteneklerdendir. İleride gelecekleri konumları ne olursa olsun sanata duyarlı, bu konuda bilgili ve temel ölçüde bu yeteneklere sahip mezunlar yetiştirmek temel ölçülerimizdendir.

Öğrencilerimiz, hayatları boyunca sanat yapan üreticiler veya sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak yetişmektedir. Okulumuz onların içinde yaşadıkları kültüre katkılarını sağlayabilme çizgisindedir. Sanat yoluyla ifade imkanı vererek öğrencilerin ruh sağlığına yardımcı da olunmaktadır. Öğrencilerimiz bireysel çalışarak kendilerini ispat etme, duygu ve düşüncelerini ifade etme olanakları ile buluşmaktadır.

Derslerimizde sanat eğitiminin yanı sıra öğrencilerimizin tüm duygularının gelişmesine yardımcı olunmaktadır. Sanat yoluyla kişisel bütünlüğe kavuşmaları ile toplumsal bütünlük de sağlanmaktadır.

Veli Bilgilendirme