DOĞRU KOLEJ’DE İNGİLİZCE

Doğru Kolej öğretmenleri olarak bizler, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra , toplumsal yaşantılarında da “kazanan-kazandıran” birer birey olmalarını amaçlıyoruz. İletişimi kuvvetli, vizyonu geniş, ne istediğini bilen ve strateji sahibi öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitim sektöründe iddialı bir kurumuz.

Bu maksatla Doğru Kolej’de verilen İngilizce eğitimi de , diğer branşlarda olduğu gibi hedefe odaklı, kişisel gelişimine önem veren ve hem kısa hem uzun vadede başarı elde etmeyi amaçlayan bir eğitimdir. Günümüzün sosyo-kültürel dünyası hem ulusal hem de uluslararası çevrede İngilizce eğitimini artık bir gereklilik haline getirmiştir. Bizler de bu anlamda öğrencilerimizin öncelikle İngilizce dilini temel gereksinimlerinin de üzerinde bir seviyeyle kullanabilmelerini hedefliyoruz. İngilizcenin bir ders olmasının yanı sıra, “bir dil” olduğunu vurgulayarak verdiğimiz İngilizce eğitiminde, eş zamanlı olarak öğrencilerimizi akademik platformda yer bulan sözlü ve yazılı sınavlara hazırlıyoruz.

Bu süreçte verdiğimiz İngilizce derslerinde “Grammar (Dilbilgisi), Vocabulary ( Kelime Bilgisi) , Reading  (Okuma) , Writing (Yazma), Listening (Dinleme) ve Speaking (Konuşma) kazanımlarını ayrı ayrı değerlendirerek, öğrencilerimizin bu kazanımları nihai evrede bir bütün halinde elde etmelerini amaçlıyoruz.

İngilizce derslerimizi, yaş gruplarını göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin daha çok seveceği ve bu derslere heyecan ve istekle katılım göstereceği hale getirmek amacıyla “kitap okuma dersleri, etkinlik planlamaları, tiyatral-drama etkinlikleri, görsel ve işitsel İngilizce etüdleri” kazanımlarıyla güçlendirerek öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmelerini sağlarken, kendilerine aktif değerler katan birer birey olmalarına olanak sağlıyoruz. Bu aktif değerlerin öğrencilerimizi güçlü karakterlere sahip bireylere dönüştüreceğine inanarak sizleri de dönüşüme davet ediyoruz.

“Yeni bir dil öğren ; yeni bir ruh kazan.” Çek Atasözü

Veli Bilgilendirme