DOĞRU KOLEJDE MÜZİK DERSLERİ

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydaları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte, disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Müzik akademik performansı da olumlu etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması yine müzikle başarılabilir.

 

Bilim adamlarına göre müzik, bilişsel düşünme kabiliyetini artırmaktadır. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda ya da sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır.

Doğru Kolej olarak çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenmeleri, okulumuzun bünyesinde kurduğumuz koro ve çeşitli müzik aktiviteleri ile gündelik hayatın stresinden uzaklaşmaları ve zihinlerini dinlendirirken aynı zamanda kişisel gelişimlerine pozitif katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Veli Bilgilendirme