NEDEN DOĞRU KOLEJ?

Analitik düşünme, karşılaştığı sorunları doğru tanımlama ve çözüm basamakları oluşturabilme kabiliyetleri, günlük yaşamda kullanılabildiği ölçüde kişiyi daha değerli kılıyor. Bu özellikler de elbette belli bir yaşta birdenbire oluşmuyor. Bireyin maksatlı olarak bu becerileri kazanacak şekilde yönlendirilmesi gerekiyor.

Tabî okul, bu amacın en önemli uygulama noktası olarak ilk akla gelen yer. Eğitimde ezberden uzak durularak öğrencinin düşünmeye sevk edilmesi önemli. Örneğin, matematik öğretiminde amaç, sadece öğrencide üst düzey işlem becerisi oluşturmak değil, aldığı matematiksel bilgiyi kullanabilmesi, ilk bakışta çözemediği bir soruyla karşılaştığında çözümü bulmasını sağlayacak düşünme yöntemlerinin kazandırılması olmalıdır. Aynı şekilde yabancı dil dersinde, benzer durumlar için klasik cümlelerin ezberletilmesi değil, o dili kullanan insanların düşünme biçimi ve dilin yapısının kavratılması gerekir. Türkçe dersinde, kitap okumanın faydalarını anlatarak okuma alışkanlığı kazandıramayız. Okuma alışkanlığı kazanmak için bireyin okuduğundan keyif alması şarttır. Dolayısıyla ilgi alanı çerçevesinde başlamak ve doğru kitapları seçmek önemlidir. Okuduğunu sorgulaması ve üzerine düşünmesi, bu eylemden aldığı faydayı belirler.

Bu bağlamda bakıldığında zaten günümüz dünyasında da, artık bireylerin diplomalarında ne yazdığı değil; aldıkları eğitim sonucunda kazandıkları zihinsel beceriler, ‘yapabilirlikler’ öne çıkıyor. Dolayısıyla, önce elbetteki evrensel insani değerlerle donatılmış, sonra da kendini bilme, tanıma amacı içinde, özgüveni yüksek, detaylı ve sistematik düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmek eğitim-öğretim kurumlarının amacı olmalı diye düşünüyoruz. Bunun yanında Doğru Kolej olarak toplumumuza; insan haklarına saygılı, çevresine sevgiyle bakan, iletişimi güçlü, sürekli öğrenen,çok düşünen ve çok okuyan, dilinin zenginliğinin farkında, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilen ayrıca en az bir yabancı dili de etkin şekilde kullanan, dünyanın bir parçası olduğunun bilincinde bireyler kazandırmak istiyoruz.

Veli Bilgilendirme