PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Özel Doğru Kolej Ortaokulu olarak okulumuzda yürütülmekte olan  “Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı”, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve gelişim özelliklerine göre tasarlanmış ve öğrencilerimizin kişisel-sosyal, eğitsel ve kariyer gelişimi alanlarında çeşitli yaşam becerileri kazandırılması amaçlanmıştır.

20.yüzyılın başlarında meslek seçimine yardım amaçlı başlayan okul rehberlik hizmetleri, geleneksel rehberlik modelinden gelişimsel rehberlik modeline yönelmiştir. “Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı (KGRP) ”olarak adlandırılan yeni anlayışla, K-12 düzeyinde okuldaki bütün öğrencilere ulaşma ve “programlı” rehberlik etkinlikleri ile çeşitli bilgi, beceri ve yeterlilikler kazandırma önem kazanmaya başlamıştır.

Gelişimsel yaklaşım, öğrencilerin okulda başarılı olmaları için ihtiyaçları olan belirli beceri ve yaşantıların kazandırılması girişimidir. Gelişimsel yaklaşımda öğrenciler kendileri ve başkaları hakkında daha çok şey öğrenme fırsatı bulurlar. Öğrenciler kişiler arası bir kriz olmadan önce, kişiler arası beceriler öğrenirler. Eğer bir kriz olursa, öğrenciler problemleri ile kendileri baş edebilmeyi öğrenirler. Öğrenciler savunmada değillerse daha fazla öğrenmeye açıktırlar. Gelişimsel rehberlik yolu ile öğrenciler pozitif ve etkili etkileşimde bulunabilmeyi öğrenirlerse, daha aktif olarak öğrenebilirler ve daha olumlu okul çevresi edinirler. Gelişimsel program esnek bir programdır. Öğrenci ihtiyaçlarına uyum sağlar. Gelişimsel yaklaşım öğrenme çevresini önemser. Öğretmenler, öğrenciler ve okuldaki herkes rehberliğin öğrenme atmosferi için çalıştığını bilir.

Gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma programında şu özellikler önemlidir:

 1. Okul yönelimli değil, öğrenci yönelimlidir.
 2. Rehberlik programı %100 program olarak çalışır, dört program parçası tüm programı meydana getirir.
 3. Okulun açıldığı ilk gün başlar ve kapandığı güne kadar devam eder.
 4. Pozisyona değil programa odaklanır.
 5. Klinik temelli değil eğitim temellidir.

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı’nın temel amacı yaşam kariyeri gelişimini desteklemektir. Yaşam kariyeri gelişimi, bir kişinin yaşamındaki rolleri, olayları ve mekanları bütünleştirerek benliğinin gelişmesi olarak açıklanır. Yaşam kelimesi bireyin bütün olarak gelişmesi ve büyümesini vurgulamaktadır. Kariyer kelimesi yalnızca mesleği değil, bireyin bütün yaşamını ifade eder. İnsanın yaşamındaki birçok rolleri(öğrenci, işçi, müşteri, arkadaş vb), içinde bulunduğu mekanları (ev, okul, iş yeri vb) ve yaşamı süresince meydana gelen olayları (okula başlama, işe başlama, evlenme vb) vurgular. Gelişim kelimesi ise insanın sürekli değişim içinde olduğunu ifade etmektedir. Yaşam kariyeri gelişimi kavramı hem tek tek bu kelimelerin anlamını, hem de daha geniş bir anlamı kapsar.

Okulumuz Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programımız 4 program ögesi ile hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlar: Rehberlik müfredatı, bireysel planlama, müdahale servisleri ve sistem desteği. Gelişimsel ve önleyici özelliği olan KGRP’mız, psikolojik danışmanımız ve okuldaki rehberlikle ilgili diğer personel (müdür, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri, okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu ve toplumdaki ilgili uzmanlar) tarafından geniş katılımla yürütülür.

Özel Doğru Kolej Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisi olarak 5.sınıflarımızdan 8. Sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin 3 gelişim alanında aşağıdaki yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır:

Kişisel-Sosyal Gelişim

 1. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, kendilerini ve başkalarını tanımaya yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumları geliştirirler.
 2. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, ülkelerine ve dünyaya karşı sorumluluklarını benimserler.
 3. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, fiziksel ve zihinsel sağlığa yardımcı olacak kişisel beceriler geliştirir ve benimserler.
 4. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, kendi potansiyellerini fark eder ve yegane özelliklerini benimseyecek bir anlayış geliştirirler.
 5. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, akranları ve yetişkinlerle etkili iletişim sürdürme becerisi geliştirirler.

Akademik Gelişim

 1. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, okulda ve yaşamlarında öğrenmelerine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlara sahip olurlar.
 2. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, öğrenmenin önemini fark eder ve kendi öğrenme stillerine uygun etkili çalışma becerileri geliştirirler.
 3. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, kendi potansiyellerine uygun ortaöğretim kurumlarına girmelerine yardımcı olacak bilgi, beceri ve tutumları geliştirirler.
 4. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, akademik başarı ile çalışma hayatı, sosyal yaşam ve toplum ilişkilerini kavrarlar.
 5. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum benimserler.

Kariyer Gelişimi

 1. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, yaşam biçimleri, yaşam rolleri, yaşam mekanları ve yaşam olaylarının birbirleri ile etkileşimini kavrarlar.
 2. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, gelecekle ilgili yaşam olaylarını tahmin edebilir ve kendilerini bu konumlara hazırlamak için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olurlar.
 3. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, çalışma dünyasını araştırma, kendini tanıma ve kariyer seçimi yapma becerilerine sahip olurlar.
 4. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, karar verme sürecini anlayarak, şu anki seçimlerinin geleceklerini nasıl etkilediğini kavrarlar.
 5. Özel Doğru Kolej Ortaokulu Öğrencileri, kendi potansiyelleri, okul yaşamları ve çalışma dünyası arasındaki etkileşimi kavrayarak ve kendi kariyerlerini planlamak için gerekli donanıma sahip olurlar.

 

Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programımızın nihai amacı öğrencilerimizin yaşam kariyeri gelişimlerini desteklemektir. KGRP ile okulumuzdaki bütün öğrencilerimizin yaşamlarındaki çeşitli rollerine, yaşam olaylarına ve yaşam alanlarına hazırlanması hedeflenmektedir. Diğer bir ifade ile Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programımızın genel amacı; insana, topluma ve dünyaya duyarlı, kendi potansiyellerini tanıyan, özsaygısı gelişmiş, sosyal becerileri güçlü, kendini yönetme becerilerine ve kariyer planlama becerilerine sahip,  psikolojik iyilik halini güçlendirme yollarını bilen öğrenciler yetiştirmektir.

Kevser BOZTAŞ
Okul Psikolojik Danışmanı

Veli Bilgilendirme