Misyon

Öğrencilerinde Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen Bilimleri, Tarih gibi temel derslerde üst düzey öğrenme ve kullanma standartlarını sağlayarak en az bir sanatsal ve/veya sportif hobi edinmesi ve ilgi alanı doğrultusunda yönlendirilmesi ve yetiştirilmesidir.

Vizyon

Eğitimden kazandığını eğitime yatırıp, kalite standartlarını sürekli yükselterek, önce bulunduğu bölgenin zamanla da ülkenin en seçkin eğitim kurumlarından biri olmak.

Veli Bilgilendirme